sobota, 11 stycznia 2014

Ubezpieczenie Compensa TU SA Vienna Insurance Group


Poniżej przedstawiamy warunki ubezpieczania, którymi objęci są wszyscy uczestnicy wyjazdu.

Compensa TU SA Vienna Insurance Group 

Wariant Standardowy oraz  Odpowiedzialność Cywilną i NNW.
Ubezpieczenie kosztów leczenia- suma ubezpieczenia 200 000 PLN
Ubezpieczenie NNW - suma ubezpieczenia 10 000 PLN 
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej - 150 000 PLN
Compensa Voyage  w wariancie elastycznym
Suma ubezpieczenia 200 000zł
Zakres obejmuje:
1. Ubezpieczenie kosztów leczenia (łącznie do 200 000zł) w tym pobyt w szpitalu, badania i zabiegi operacyjne, badania i zabiegi ambulatoryjne oraz zakup niezbędnych środków opatrunkowych oraz  lekarstw, dojazd lekarza, Koszty ratownictwa i poszukiwania (w górach na wodzie przez wyspecjalizowane jednostki limit 12 500E
2. Zwrot kosztów leczenia stomatologicznego (limit 250 E)
3. Koszty transportu i repatriacji (łącznie z kosztami leczenia do 200 000zł) w tym transport ubezpieczonego z miejsca wypadku, transport ubezpieczonego do innej placówki medycznej, transport ubezpieczonego z zagranicy do Polski, zakwaterowanie, pobyt oraz podróż Ubezpieczonego do Polski, jeżeli powrót nie mógł nastąpić bezpośrednio po zakończeniu leczenia
4. Assistance TOP (Łącznie z kosztami leczenia, transportu i repatriacji 200 000 zł) w tym organizacja i pokrycie kosztów leczenia, organizacja i pokrycie kosztów transportu i repatriacji, poinformowanie rodziny, pomoc przy odtworzeniu dokumentów, organizacja i pokrycie kosztów pobytu i transportu osoby towarzyszącej, organizacja i pokrycie kosztów opieki nad małoletnimi dziećmi Ubezpieczonego (podczas hospitalizacji lub w razie śmierci Ubezpieczonego), organizacja i pokrycie kosztów pobytu oraz podróży w obie strony osoby wskazanej do towarzyszenia. Zwrot kosztów niewykorzystanego SKI-Pass, pomoc prawna pomoc finansowa, pomoc tłumacza
5. Koszty transportu osoby towarzyszącej w tym pobyt za granicą oraz podróż do Polski osoby towarzyszącej limit 7 dni max 100E dziennie, opieka nad małoletnimi dziećmi Ubezpieczonego (podczas hospitalizacji lub w razie śmierci Ubezpieczonego )limit  7 dni max 100E dziennie , pobyt oraz podróż w obie strony osoby wskazanej do towarzyszenia
Uwzględniono:
Odpowiedzialność Cywilną z suma gwarancyjną 150 000zł za każdą osobę. 
Następstw Nieszczęśliwych wypadków z sumą ubezpieczenia 10 000 zł na osobę


Istnieje możliwość dobrowolnego "do-ubezpieczenia" się  w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym